tisdag 20 april 2010

Vi räknar och räknar och räknar...

Hej.

Det som händer just nu hos oss arkeologer är förberedelser inför säsongen. Det kan vara projekt som vi vi själva har tagit initiativ til som ska hållas igång, t ex fornminnesinventeringar och mindre forskningsgrävningar. Mycket av förberedelserna rör dock jobb som kommer utifrån.

Hittills har förfrågningar utifrån om att utföra arkeologijobb oftast kommit till museet i samband med exploateringar. Då har länsstyrelsen med kulturminneslagen i ryggen beslutat att exploatören, t ex vägverket, banverket eller gruvföretag, måste betala för en arkeologisk utredning (leta fornlämningar inom en avgränsad yta) och i de fall fornlämningar påträffas betala för arkeologiska undersökningar (utgrävningar). Detta måste göras innan marken och fornlämningarna förstörs av exploateringen. Vi ska helt enkelt rädda det som räddas kan innan exploateringarna startar.

Vi har hittills i vår räknat på fyra jobb som har sin grund i markexploateringar (tre utredningar och en kulturmiljöanalys) och ska nu börja räkna på ytterligare ett. Två av de här jobben är ganska stora, och som alltid är allting jättebråttom. Vi försöker därför att klämma in så mycket fältarbete så tidigt som möjligt på barmarkssäsongen. Där sätter dock naturen sina begränsningar i Norrbotten. Tjälen och snön måste försvinna innan vi kan utföra vårt fältarbete. Vid kusten kan vi inte räkna med att det är tjälfritt förrän mitten av maj, och litet längre norrut eller västerut är det början av juni som gäller som start på fältsäsongen.

Arbetsplanerna och kostnadsberäkningarna brukar leda till att åtminstone jag personligen brukar slita mitt hår. Det finns många variabler som kan ställa till det. Nu senast var det ändrade planer på vilka områden som skulle exploateras. Det innebar ett nytt anvisat utredningsområde från länsstyrelsen och därmed fick vi göra om kostnadsberäkning och arbetsplan från början. Ett antal dagars jobb till ingen nytta...

Även om man stundtals känner sig som en bankkamrer eller en revisor så är vi samtidigt medvetna om att siffrorna är nödvändiga för att vi ska få utföra det arbete vi vill hålla på med. Pengarna bekostar i slutänden det som vi studerade för att hålla på med: Arkeologi.

Vid tangentbordet denna gång
Olof Östlund

tisdag 13 april 2010

Inledning

Hej!

Det här är den nya bloggen för Norrbottens museums arkeologer. Tanken är att du som läsare ska kunna följa det som händer ute i fält och inne på kontoret genom att läsa här. Den här bloggen kommer alltså att innehålla det mesta som händer inom arkeologi på Norrbottens museum; utgrävningar, utredningar, inventeringar, presskonferenser, föreläsningar...

Vi har tidigare skrivit bloggar (Haparandabanan, Lokal 7, Aitik), men de har alla varit kopplade till enskilda jobb. I den här nya bloggen ska vi samla allt som händer.

Även om det förmodligen blir en av oss som blir huvudskribent på den här bloggen så är det tänkt att alla vi arkeologer ska kunna skriva texter här. Det fina med en blogg är att vi bara behöver tillgång till en internetuppkoppling för att kunna skriva, även när vi är ute i fält i Norrbottens vackra och stora län. Naturligtvis finns även Norrbottens museums hemsida att titta närmare på, men framför allt under fältsäsongen kommer bloggen att vara snabbare uppdaterad. Norrbottens museums hemsida hittar du här:

www.norrbottensmuseum.se

Norrbottens museums arkeologer och skribenter i den här bloggen är:

Lars Backman
Carina Bennerhag
Mirjam Jonsson
Åsa Lindgren
Frida Palmbo
Olof Östlund

Som det ser ut nu så verkar kommande säsong innehålla mycket intressant arbete. Vi hoppas att ni kommer att följa vad som händer här hos oss.

Vid tangentbordet idag:

/Olof Östlund